Ventilatie

Ventilatie is het verversen van de lucht in een ruimte door zuivere lucht. Het vervangen van de lucht kan op natuurlijke manier of mechanisch gebeuren.

Ventilatie is noodzakelijk voor een gezond binnenklimaat in ruimten waar mens of dier verblijven. Koolzuurgas, vocht en verontreiniging worden afgevoerd en door verse lucht vervangen. De luchtverontreiniging kan van verschillende aard zijn (bv. sigarettenrook, bacteriën en schimmelsporen, chemische stoffen, stof, geurstoffen).

De noodzakelijke hoeveelheid te verversen lucht (het debiet) hangt af van de productie van vocht, koolstofdioxide (CO2), een mogelijke verontreiniging en van het aantal mensen of dieren die in die ruimten verblijven. In België is sinds het EPB-decreet de ventilatie aan normen onderworpen.

Voor het ventileren van een woning wordt onderscheid gemaakt tussen vier verschillende vormen van ventilatie, type A, B, C en D. Wij installeren meestal balansventilatie of het systeem C+ evo van Renson.

Type A: natuurlijke ventilatie Bij deze vorm van ventileren gebeurt zowel de toevoer van verse lucht, als de afvoer van vervuilde lucht zonder ventilatoren. Er is sprake van volledige natuurlijke ventilatie. Het nadeel van dit systeem is dus dat men geen enkele controle heeft over de hoeveelheid lucht die aan- en afgevoerd wordt.
Type B: toevoer met ventilatoren Bij het systeem B wordt verse lucht met behulp van ventilatoren in de woning gepompt langs aanvoeropeningen in leefruimten, slaapkamers, burelen, etc… De vervuilde lucht wordt zo gedwongen om de woning via de afvoeropeningen in de vuile ruimten te verlaten. De afvoeropeningen monden uit in een kanaal, dat net zoals bij het type A, boven de nok van het dak uitsteekt.
Type C: afzuiging met ventilatoren Een ventilatiesysteem van het type C zal de vervuilde lucht via afvoerroosters in o.a. toiletten, badkamers, douchecellen, bergingen en keukens uit de woning zuigen en afvoeren naar buiten. Door de onderdruk die hierdoor gecreëerd wordt, wordt verse lucht via raamroosters de woning binnengebracht. Intern in de woning wordt de lucht tussen de kamers getransporteerd via roosters in deuren, of via een opening onder de deuren.

Dupon luc Pareinpark Beveren

 

Type D: balansventilatie Ventilatie van het type D, wordt ook balansventilatie genoemd. Het systeem is gebaseerd op het creëren van een evenwicht tussen aan- en afvoer van lucht in de woning. Over het algemeen wordt op de zolderverdieping een zogenaamde ventilatiebox voorzien, die de afvoer van vervuilde lucht, en de aanvoer van verse lucht voor zijn rekening neemt. In de ventilatiebox zijn aparte energiezuinige ventilatoren voor aanvoer en afvoer voorzien. Vervuilde lucht wordt verwijderd via afvoerroosters in de badkamer, douche, keuken, toilet. Simultaan levert de groep via een kanaal dat in verbinding staat met de buitenlucht, verse lucht aan in lokalen zoals de leefruimte, slaapkamer en bureel. Meestal ook met warmterecuperatie. Zo wordt tot 90% van de warmte die zich in de vervuilde lucht bevindt, gerecupereerd en terug in de woning gebracht.

Binnen dit domein kan u op ons rekenen voor nieuwe installaties en veranderingen aan door ons vroeger geïnstalleerde systemen.

Partners waar wij regelmatig met werken.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.